VALPEFORMIDLING


Valpeformidleren er den personen som har oversikt over tilgjengelige valpekull som til salgs. I tillegg vil valpeformidleren holde kontakten med oppdretterne og med Raserådet.

De valpekull som annonseres på denne siden er satt inn etter oppdretteres eget ønske. Oppdretter har gitt opplysninger som tilsier at klubbens etiske grunnregler er overholdt i forbindelse med disse kullene.
Har du noe spørsmål om rasen /planlagte kull kan du ta kontakt med klubbens Valpeformidler.

valp@american-akita.no


Valpeformidler:


De valpekull som annonseres på denne siden er satt inn etter oppdretteres eget ønske.

Kjøp av valper fra disse kullene er helt og holdent en sak mellom oppdretter og valpekjøper.

Oppdretter har gitt opplysninger som tilsier at klubbens etiske grunnregler er overholdt i forbindelse med disse kullene.


Norsk American Akita Klubb kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for riktigheten av de opplysninger oppdretter har gitt, ei heller er Norsk American Akita Klubb ansvarlig for eller vil bli trukket inn i tvister mellom oppdretter/valpekjøper vedrørende helse eller andre mangler som eventuelt måtte dukke opp.


Norsk American Akita Klubb vil minne enhver valpekjøper om at man må være klar over at når man kjøper en valp på 8 uker, vil det være umulig å forutsi hvordan valpen utvikler seg mot voksen alder.


Vi gjør oppmerksom på at kull som ønskes satt opp på denne listen

må følge NKK’s etiske retningslinjer for avl, samt være innenfor 6,25% innavl som er anbefalt av NKK.


SE OM DET VENTES VALPER/KULL LENGRE NEDE PÅ SIDEN