STYRET / TILLITSVALGT / KOMITE


Norsk American Akita Klubb er avhengige av en rekke frivillige som bidrar til at klubben vår fortsetter å være levende. Aktiv raseforvaltning, arrangementer og aktiviteter krever mye jobb og vi er glade for alle våre flotte tillitsvalgte. Nedenfor er en liste over de som er med i styre og stell 2024-2025, samt kontaktinformasjon.


Ønsker du å bidra med klubbaktiviteter, utstilling, Great News eller ønsker å ta del i styrearbeid er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. 

KONTAKTPERSONER

Veronica Sahlèn

Leder

leder@american-akita.no


KARINA FLATØY

Valpeformidling

valp@american-akita.no


Raserådet

rase@american-akita.no

VICTORIA THOM

Utstillingskomite

utstilling@american-akita.no

KARINA FLATØY

Great News

blad@american-akita.noAktivites komite

aktivitet@american-akita.no

HOVEDSTYRET


Leder: Veronica Sahlén

Styremedlem: Anette Kristin Embretsen

Styremedlem: Evi Knudsen Øvrebø

Styremedlem: Kai Erik Bruun

Styremedlem; Karina Flatøy

Styremedlem; Mirjam Solbakk


VALGKOMITE


Valgmedlem: Hege Mjøs

Valgmedlem: Cathrine Årsvoll