STYRET / TILLITSVALGT / KOMITE


Norsk American Akita Klubb er avhengige av en rekke frivillige som bidrar til at klubben vår fortsetter å være levende. Aktiv raseforvaltning, arrangementer og aktiviteter krever mye jobb og vi er glade for alle våre flotte tillitsvalgte. Nedenfor er en liste over de som er med i styre og stell 2023-2024, samt kontaktinformasjon.

KONTAKTPERSONER

THOMAS JAKOBSEN BERGLUND

leder

leder@american-akita.noValpeformidling

valp@american-akita.no


Raserådet

rase@american-akita.no

VICTORIA THOM

Utstillingskomite

utstilling@american-akita.no

KARINA FLATØY

Great News

blad@american-akita.noAktivites komite

aktivitet@american-akita.no

HOVEDSTYRET


Leder: Thomas Jakobsen Berglund

Nestleder: Emma Veronica Sahlén

Kasserer: Victoria Karoline Thom

Styremedlem: Anette Kristin Embretsen

Styremedlem: Jannicke Wenche Vienberg

Styremedlem; Karina Flatøy

Varamedlem;

Varamedlem;


VALGKOMITE


Leder:

Medlem:

Medlem: