RASERÅDET


Raserådet er Styrets arbeidsorgan i rase- og avls spørsmål i tillegg til å være et medlemstilbud hvor medlemmer kan søke råd om rasen generelt og om avl/ oppdrett.Raserådets arbeid skjer ut i fra klubbens lover, vedtatte avlsretnings-linjer og oppgaver som følge av vedtak i Styret eller i årsmøtet.
Bruker NAAK rasespesifikke avlsstrategi (RAS) som verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.

Ansvar for oppdatering av RAS-dokument

Rådet samarbeider tett med NAAK`s valpeformidling.

Raserådes retningslinjer: Retningslinjer Rase Råd

Raserådet består av :

Kontakt raserådet her: