RASENS HISTORIE I NORGE

American Akita i Norge og Skandinavia
På grunn av all uroen rundt rasen innen FCI på 90-tallet, skjedde det lite med den Amerikanske Akitaens utvikling i Skandinavia i den perioden. Når rasen så ble delt i år 2000 henvendte de fleste oppdretterne seg til Storbritannia, hvor man hadde kunnet utvikle rasen meget målrettet. En annen grunn var selvfølgelig også den korte distansen dit.
Den norske Great Japanese Klubb (senere Norsk American Akita Klubb) ble stiftet av en gruppe norske oppdrettere og eiere av rasen i 2001.
Siden den gang har flere oppdrettere i Skandinavia drevet målrettet avl med godt fokus. De siste ti årene har man kunnet se meget gode raserepresentanter vinne stort på utstillinger i Norge og det øvrige Skandinavia.


Det norske klimaet og vår kjærlighet til natur og friluftsliv har gjort at rasen er en populær selskapshund her. I perioden 2000-2012 var snittet rundt 50 nye registrerte American Akita i Norge pr. år. Dette viser at rasen fortsatt er liten i Norge.