UTSTILLINGSKOMITE


Utstillingskomiteen skal forberede for styret alle spørsmål som har med klubbens utstillings-virksomhet å gjøre.Komiteen skal holde kontakt med andre komiteer for om mulig å unngå stevnekollisjoner (andre aktiviteter, prøver etc).
Utstillingskomiteen retningslinjer:Retningslinjer Utstillingskomite


Utstillingskomite består av: Victoria Thom