HELSE & SYKDOMMER


American Akita er generelt en frisk rase hvor det foreløpig ikke har utpekt seg seg noen sykdommer som er merkbar.

Men det kan likevel opptre noen hyppigere enn andre. Det er vanskelig å komme med konkrete tall, da vi p.d.d ikke har gjennomført

en nasjonal helseundersøkelse på rasen. Vi har heller ikke hatt som vane å helseteste rasen.

Norsk American Akita Klubb har nå satt i gang en stor helse- og atferdsundersøkelse av rasen som vil pågå frem til utgangen

av september 2016. Resultater vil bli offentligjort straks de er klare.


HD–Hofte ledd

Hofteledds dysplasi av de mest vanlige lidelsene å sjekke hunden for. NAAK har ønske om at alle hunder som skal brukes i avl skal ha kjent HD-status. HD er foreløpig ikke et stort problem i Norge, men det dukker stadig opp noen tilfeller. Så man skal være observant.AD–Albue ledd

Det er i dag få som sjekker AD. Av de som sjekker så er de fleste fri. NAAK vil likevel oppfordre til at flere sjekker AD på hundene sine.


Øyelidelser

American Akita er skånet for mange av øyelidelser. Men det forekommer tilfeller katarakt og entropium. Det er vanlig at hunder som skal brukes i avl blir undersøkt/ øyelyst.


Entropion
Er innover rullet øyelokk, og skaper stor irritasjon på hundens øyne.Den underste øyelokkanten ruller seg innover mot hornhinnen, og dette forårsaker at pels og øyenhår skraper og irriterer. I verste tilfelle kan dette forårsake sår på hornhinnen. Det sies at entropion ofte kan sees ved meget tidlig alder, og at lidelsen er meget enkel å korrigere kirurgisk..Resultatet blir ofte så bra at det er vanskelig å oppdage at det er foretatt ett inngrep. Dette kan vanskeliggjøre avlsarbeidet med tanke på å motarbeide denne lidelsen. Lidelsen antas å nedarves recessivt.

Ektropion
Er utoverullet øyelokk og er ganske sjelden på Am Akita. Ved begge tilfeller så skal ikke disse hundene gå videre i avl.


Cataract
Kan komme av mange ulike årsaker, og her må man i samråd med sin veterinær eller eksperter, avgjøre om den er av arvelig eller ikke.

PRA(Progressiv retinal atrofi)
Forekom på rasen før i tiden, men det har ikke vært noe kjent PRA tilfelle etter rasedelingen i 2000. Sykdommen innebærer et forøkende funksjonstap av tapper og staver i netthinnen. I begynnelsen viser sykdommen seg som nattblindhet mellom 1-3 års alder, deretter utvikles dagblindhet mellom 3-5 års alder. Hunden mister gradvis synet og blir helt blind. Sykdommen innebærer ingen smerte for hunden. Den kan ikke behandles. Diagnosen stilles ved øyenlysning. Sykdommen har autosomal recessiv nedarving.
Hunder hvor man har kjent PRA hos søsken eller foreldre skal IKKE gå videre i avl.


Hudproblemer & allergier

Det finnes tilfeller av hudproblemer og allergier hos American Akita.


Spondylose

Denne hund har en velutviklet grad av brodannelse mellem de bakerste rygghvirvler i lenderegionen

Sykdommen forekommer ikke så ofte. Spondylose oppdages vanligvis tilfeldig hos hunder, som blir røntgenfotografert av andre årsaker.
Spondylose er en progressiv sykdom og arvegang noe usikkert.(den er likevel sett i enkelte linjer). Spondylose er forkalkninger i ryggraden. Symptomer kan oppstå som følge av at forkalkningene kan presse på spinalnervene som kommer ut av ryggraden. Symptomene er derfor avhengig av hvor spondylosene sitter; dette kan være alt fra ingen symptomer til nedsatte prestasjoner, smerter, muskeltap, lammelser etc.
Rygglidelsen alene gir sjeldent mulighet for at hundens eier oppdager et problem hos hunden. Noe helt annet er, hvordan hunden føler spondylosen. Ryggmargen blir normalt ikke påvirket ved spondylose, men ryggen kan bli stiv som følge av bro dannelse av forkalkninger/ nytt knokkelvev mellem ryggvirvlene. Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse og røntgenundersøkelse.


Reproduksjonsproblemer

American Akita har lite eller få kjente reproduksjonsproblemer pr idag.


MAGEOMDREINING

Mageomdreining kan også forekomme. Dette betraktes ikke som en arvelig lidelse, ettersom den ikke følger visse familier. Den er isteden en lidelse med en viss rasedisposisjon,idet det ofte er raser med dype brystkasser som rammes.


MILTOMDREINING

Miltomdreining er ikke like vanlig som mageomdreining men livstruende for hunden. Når milten vrir seg stopper blodomløpet i organet som til slutt sprekker. Symptomene er de samme som mageomdreining men vanskligere å se da ikke milten blir like stor som maven. Å fjerne milten er en risiko da den er det organ med mest blod, men en hund kan klare seg godt uten milt.


Autoimmune sykdommer

Forekommer hos rasen. Auto-immune sykdommer har til felles at kroppens eget forsvar angriper sine egne celler. Kroppen er ikke i stand til å regulere normal immunforsvar. Hvis kroppen ikke gjenkjenner sine egne celler, men behandler dem som fremmed, begynner det å ødelegge dem. Dette resulterer i en autoimmun sykdom. Kan tyde på at dette kan være genetisk


Sebaceous Adenitis (SA)

er en talgkjertelinfeksjon i huden som finnes hos en rekke raser som f.eks. Samojed, Akita, American Akita, Puddel, Lhasa Apso. Det kan være så lite utbredt på hunden at det kun forekommer på ører og hale, til at hele hunden blir angrepet.

SA er en genetisk betinget sykdom men hunder som har arveanlegget trenger ikke å utvikle sykdommen. Det er heldigvis ikke en vanlig lidelse i rasen men lidelsen kan ikke helbredes men lindres når den først har utviklet seg.

Hyppige bad og oljebehandlinger har vist seg å ha en temporær effekt, og en viss fremgang er også blitt påvist med naturpreparater som Aloe Vera. Antibiotika blir brukt for å behandle de sekundære hudinfeksjoner.

Les mer om sykdommen HER eller på engelskHER. SA-hunder er preget av en skabbete utseende. Imidlertid er SA ikke en smittsom sykdom, i stedet det er arvet fra foreldre til avkom.


VKH (Vogt-Koyanagi-Harada syndrom)
Forårsakes av autoimmun dermatitt, som fokuserer spesielt i huden og slimhinnen i grensepunkter, f.eks. lepper, øyne og anus miljø. Områder utvikler purulent betennelse i huden som resulterer i området avtar, og ofte mister pigment. VKH også ofte fører til at hundens blindhet. Sykdommen kan være svært smertefullt, og det er ingen kur. Pemfigus er en form for sykdommen som ofte det er en fordeling av forskjellige former, avhengig av hvilket område av kroppen treffer den. Kan bli utsatt for hele kroppen eller bare tærne, men de vanligste er nok til slutt, og spesielt i slående hunden i møte med autoimmun betennelse. Type Symptomer Pemphigukselle er tap av pigment i nese, lepper og øyelokk. Hodet området av betennelse kan føre til klart observer hevelse, flassing, tykke rupimaista innskudd neserygg og nesetippen selv.

Vi har samarbeidet litt med American Akita Klubb i Finland og fått lov å dele deres oversikt over affiserte hunder. Vi vil forsøke å oppdatere denne listen etterhvert.
Liste over affiserte hunder