STYRE REFERATER


Klubben har vedtatt at referat fra styremøter skal tilgjengeliggjøres for klubbens medlemmer. 

Oversikt over referatene finner du under. Det er flere referater som ikke har vert publisert på den gamle nettsiden. Vi jobber med å få tilgang til disse, gjennom tidligere styremedlemmer fra de aktuelle årene. Inntil videre er de dog dessverre ikke tilgjengelig for publisering. Vi vil oppdatere siden alt ettersom vi får tilgang. 


sist endret 06.06.24