OM OSS

STYRET


Norsk American Akita Klubb er avhengige av en rekke frivillige som bidrar til at klubben vår fortsetter å være levende. Aktiv raseforvaltning, arrangementer og aktiviteter krever mye jobb og vi er glade for alle våre flotte tillitsvalgte. Nedenfor er en liste over de som er med i styre og stell 2024-2025, samt kontaktinformasjon.


Les mer

VALPEFORMIDDLING


Valpeformidleren er den personen som har oversikt over tilgjengelige valpekull som tilsalgs. I tillegg vil valpeformidleren holde kontakten med oppdretterne og med Raserådet.

Les mer

AKTIVITESKOMITE


Aktivitetskomite skal forberede for styret alle spørsmål som har med klubbens mentaltester, sporsøk etc å gjøre (andre oppgaver enn utstilling). Komiteen har ansvar for å arrangere aktiviteter som spor-/ettersøkskurs evt foredrag, arrangere prøver som for eksempel mentalbeskrivelse etcLes mer

RASERÅDET


Raserådet er Styrets arbeidsorgan i rase- og avls spørsmål i tillegg til å være et medlemstilbud hvor medlemmer kan søke råd om rasen generelt og om avl/ oppdrett.
Les mer

UTSTILLINGSKOMITE


Norsk American Akita Klubb er avhengige av en rekke frivillige som bidrar til at klubben vår fortsetter å være levende. Aktiv raseforvaltning, arrangementer og aktiviteter krever mye jobb og vi er glade for alle våre flotte tillitsvalgte. .


Les mer

GREAT NEWS


Medlemsbladet Great News er laget for og av klubbens medlemmer. Bladet kommer ut 2 ganger årlig..Les mer

LOVER & REGLER


Norsk American Akita Klubb lover og regler sikrer klubbens organisering og gir retningslinjer for både årsmøtet og styret. Lovmalen er Norsk Kennel Klubs mal for alle deres medlemsklubber.
Les mer

STYREREFERATER


Klubben har vedtatt at referat fra styremøter skal tilgjengeliggjøres for klubbens medlemmer.  Vedtaket gjelder fra 02.06.2018

.Oversikt over referatene finner du under.

.
Les mer